Zastępstwa

12.03.2020- 25.03.2020 ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

Harmonogram konsultacji dla uczniów realizowanych w dniach od 12 do  czerwca 2020 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu - pobierz
Harmonogram pracy biblioteki szkolnej - pobierz
Wewnętrzna procedura bezpieczenstwa 

 

Slajd na głównej: 
nie