layer

Wypełnimy lukę w Twojej edukacji

layer

Technik hotelarstwa

layer

Technik rachunkowości

layer

Technik ekonomista

layer

Technik spedytor

20-04-2020
Od wielu lat symbolem pamięci o powstaniu w getcie są przypinane do ubrań papierowe żonkile. Akcje zainicjowało Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Żonkil kojarzy się z żydowską gwiazdą...
15-04-2020
Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w warsztatach on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”, które odbędą się 22 kwietnia w godzinach 11:40-13:45. Patronat honorowy...
08-04-2020
Regulamin konkursu informatycznego „Rysuj i maluj w Ms Excel”   1. Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w...
07-04-2020
Realizacja praktycznej nauki zawodu w okresie zawieszenia zajęć. Szanowni Państwo ! Rodzice i opiekunowie, Uczniowie objęci praktyczną nauką zawodu  w roku szkolnym 2019/2020 (w okresie od...
06-04-2020
Szanowni Rodzice i Uczniowie, informuję, że pomyślnie zakończony został etap wdrażania kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy edukacyjnej G Suite i dziennika elektronicznego. Wszyscy...