layer

Wypełnimy lukę w Twojej edukacji

layer

Technik hotelarstwa

layer

Technik rachunkowości

layer

Technik ekonomista

layer

Technik spedytor

24-03-2020
Organizacja kształcenia na odległość w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z...
23-03-2020
Drodzy uczniowie,  
22-03-2020
Weronika Zator z klasy 1GTE laureatką ogólnopolskiego konkursu „Mój zawód przyszłości #Praca2030” Uczniowie klas I naszej szkoły w ramach zajęć z Informatyki...
22-03-2020
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
20-03-2020
Szanowni Państwo,   zgodnie z poleceniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, na terenie szkoły i obiektów sportowych obowiązuje zakaz wstępu osobom niebędącym pracownikami, z powodu...
16-03-2020
Drodzy Uczniowie klas czwartych,