layer

Wypełnimy lukę w Twojej edukacji

layer

Technik hotelarstwa

layer

Technik rachunkowości

layer

Technik ekonomista

layer

Technik spedytor

18-11-2013
W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy działania w ramach projektu „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, koordynowanego przez redaktora TVP Wrocław – Grażynę Orłowską - Sondej a...
17-11-2013
8 listopada uczniowie klas IV uczestniczyli w konferencji podsumowującej działania prowadzone w ramach Szkoły Kluczowych Kompetencji 2. SKK2 to Ponadregionalny Program rozwijania umiejętności uczni...
14-11-2013
 Nasza szkoła zgłosiła się do udziału w Programie edukacyjno-badawczym „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”  Dzięki udziałowi w programie szkoła: -angażuje się w program o...
13-11-2013
                                Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych zakwalifikował...
13-11-2013
ZACHĘCAMY UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY DO PRZYNOSZENIA SŁODYCZY I PRODUKTÓW CHEMICZNYCH. ZALEŻY NAM NA PRZYGOTOWANIU 10 PACZEK DLA DZIECI. CHCEMY JE WRĘCZYĆ 23 LISTOPADA 2013 R. PODCZAS ZABAWY...