Egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 
Harmonogram części pisemnej oraz części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie -
 
egzaminzawodowy1-960x460.jpg
 

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE- CZĘŚĆ PISEMNA
MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE- CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

 

Slajd na głównej: 
nie