Zarządzenie nr 02/2014 dyrektora szkoły w sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2013/2014