Zakaz wstępu na teren szkoły osobom niebędącym pracownikami z powodu zagrożenia epidemicznego koronawirusem