Spotkanie autorskie z profesorem Mieczysławem Szustakowskim