Podziękowania za pomoc przy organizacji XX Integracyjnego Spotkania Opłatkowego Osób Niepełnosprawnych