Obchody Dni Otwartych Funduszy Europejskich 09.05.2014r.