Konferencja podsumowująca działania prowadzone w ramach Szkoły Kluczowych Kompetencji 2.