„Gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje…”- lekcja o Fryderyku Chopinie w 210. rocznicę urodzin