Łączy ich dobroć- Wolontariusze Roku 2019 Powiatu Bolesławieckiego